1731            Hans Rasmussen Lange

Anders Rasmussen Lange

Langes stamtavle

Algade 15 -17

Købmandsfamilier

Hans Rasmussen Lange (1670-1750), bror til Anders Rasmussen Lange og søstersøn til rådmand Nicolai Nielsen,  havde sin købmandsgård i det, der i dag er  Algade 15. Efter branden 1731 blev han medejer af Algade 17, som broderen ejede (denne blev til gengæld medejer af nr. 15). Som broderen var Hans Lange rådmand.

Brandtaksationens beskrivelse af Hans Rasmussen Langes gård, Algade 15 på hjørnet af Rosenhavestræde, giver et billede af opførelsen af den bebyggelse, der stadig ligger på stedet.

Stuelængen ud mod Algade var nyopbygget med 20 fag i to stokværk med murede vægge mellem bindingsværket til gaden og lerklinede til gården. Bygningen indeholdt stue, kammer, sal m.v. Den vestre længe var på 27 fag i to stokværk, lerklinede vægge, og var indrettet til køkken, karlekammer og sal på første etage. Den østre længe var på 20 fag i 2 stokværk med bindingsværk og stråtag, og den blev brugt til lo og stald. Endelig var den nordlige længe på 23 fag med nyt bindingsværk med lerklining, der blev brugt til lo. Alle længer undtagen den østre var dækket med tegltag.

Som nabo mod øst (Algade 17), havde han en nyopført gård, som han ikke havde kunnet få udlejet. Stuelængen var nyopført af murværk til gaden og bindingsværk til gården og indrettet til stue, køkken og port. Den østre længe var nyopført med 7 fag af bindingsværk, klinede vægge, tegltag og blev brugt til stue. Endelig var den nordlige lange på 19 fag af samme beskaffenhed. Den blev brugt til lo og stald.