1863                Algade 15
Algade 18

Branden 1731

Gården

Farvefoto

Bryggeriet

                                                           

Slagter og lysestøber Rasmus Frederiksen, Skt. Olsgade 6, døde 1846, og sønnen Peter Christian Frederiksen (født 1823) købte Algade 18/Hersegade 1, hvor han åbnede skindhandel og lysestøberi. Han solgte denne ejendom i 1863 til sin bror, slagtermester Fritz Frederiksen og flyttede til Algade 15, hvor der var købmandsgård og brændevinsbrænderi. Her opnår han købmandskab i 1870. 1885 omdanner Peter Chr. Frederiksen  købmandsgården i Algade 15 (Bryggergården) til bryggeri. Han dør 1895, og bryggeriet overtages af sønnen F. R. Frederiksen. Denne dør allerede 1897, hvorpå  bryggeriet drives videre af enken til fordel for sønnen, lokalhistorikeren og journalisten Arthur Fang. I forhuset oprettes i 1914 N. J. Schmidts Conditori.