1677                Nicolai Nielsen
Jørgen Jensen

Nielsens ejendomme

Borgmestre

Borgmesterfamiliers ejendomme

Nicolai Nielsens stamtavle

Magistraten (borgmestre og rådmænd) sad ved matriklen 1682 på den største del af bymarken (136 tdr. land, 45 tdr. hartkorn). Eva Schrøder, født Motzfeld, kom ind på en absolut andenplads og var dermed byens rigeste enkeltborger. Hun kunne årligt beså 95 tdr. land (30 tdr. hartkorn), hvilket svarede til to store bondegårde i nabosognene på landet. På tredjepladsen kom rådmand Nicolai Nielsen Verdel. Han sad på 70 tdr. land (17 tdr. hartkorn) og blev fulgt i rækken af rådmand Anders Andersen.

Rådmandsvænget, som egentlig var embedsjord (løn for hele magistraten) blev 1682 brugt af Nicolai Nielsen. Her dyrkede han tobak. Hvad han også gjorde på et lille vænge syd for natmandens hus lige syd for byen. Han var samtidig byens største udlejer. Han døde 1691.