1831                    Algade 5
Middelalderbebyggelsen
Lars Jacobsen 1870

                                                    

Et billede fra 1853 på en chokoladekop (udført på Den kgl. Porcelænsfabrik) viser tre ejendomme, nemlig Algade 5, 7 og 9. Til venstre i billedet ses den udkragede ejendom, hvor gæstgiver Anders Nielsen holdt til. Ejendommen i midten var dengang nyopført til erstatning for en mere beskeden ejendom, hvori der i mange år havde været værtshus. Den blev i 1838 erhvervet af en hjul- og karetmager Chr. L. Johansen

Der var ikke kun privilegerede gæstgiverier i Roskilde. Det var nogle besynderlige bevillingsforhold. som rådede i byen frem til loven om fri næring trådte i kraft i 1862, hvorefter der ikke mere fandtes privilegerede gæstgivere i landet.

I den ejendom beliggende hvor Algade 5 nu er, lå der i mange år et værtshus. Karakteristisk for ejendommen var den øverste etage, som ragede ikke så Iidt ud over stueetagen. Anders Nielsen havde i 1831 fået borgerskab som værtshusholder og i 1838 tillod stiftamtmanden, at han "måtte herberge rejsende", hvad han i øvrigt fortsatte med til omkring 1870. Der forelå altså her en klar tilladelse og efter 1838 kaldte han sig gæstgiver, medens ejerne af »Prindsen« og »Postgården« kaldte sig privilegerede gæstgivere. På. den tid må der I perioder have været øget logibehov, f. eks. i Stænderforsamlingstiden. Desuden har de privilegerede gæstgiverne nok benyttet stedet, når de ikke selv havde plads til rejsende.

 Anders Nielsen sælger 1870 Algade 5 til gæstgiver Lars Jacobsen.