1497               Algade 7
Kælderen i dag

Tegning af huset

Rådhuset

Algade3

Rådhuskarréen

Senere bebyggelse

Algade 7 under udgravning i 1963. Resterne lev fundet ved en ombygning i 1911, men først i 1963 fik Nationalmuseet tid til at foretage en udgravning. Der er, som det ses, bevaret noget af en middelalderlig kælder under den gård, som lå her. Noget af det udgravede var bevaret som kælder til 1963. Algade 7 bestod af en gård og et hus (en bod). Gården lå på en grund, der tilhørte Skt. Anna Alter i Domkirken, og huset / boden stod på en grund ud mod gaden, som ejedes af Skt. Knuds Alter. Skt. Knuds Alters stenboder vest for Rådhuset er også nævnt i ældre kilder. De to bygninger på grundene, gården og boden, ejedes af Per Mathisen og hans tre sønner Hans, Henrik og Didrik. Hele herligheden, grunde, gård, hus blev 22/2 1497 opkøbt af borgmester Jens Kruse, som selv boede i naboejendommen Algade 5. Han lod datteren Elsebe og svigersønnen, den senere borgmester Jens Boesen, flytte ind her, og senere overtog de gården til ejendom. Borgmesterfamilien fyldte meget i rådhuskarreen.

1519 fik Jens Boesen problemer med sin gård og ejendomsforholdet. Skt. Annas Alters vikar Oluf Henriksen gjorde krav på hans bolig. Sagen blev forelagt biskoppens generalofficial og tre kannikker, som dog dømte til fordel for Jens Boesen. Problemet hang sammen med en handel, hvor datteren Dorothea, som boede i nabogården, Algade 5, overtog Algade 7. Hun solgte gården igen 1542.