1838               Algade 7
Middelalderhus på grunden

Husets historie frem til 1961

Det nye hus 1961

                                                         

Huset Algade 7 var værtshus og restaurant og hed Stadt Hamborg. 

Et billede fra 1853 på en chokoladekop (udført på Den kgl. Porcelænsfabrik) viser tre ejendomme, nemlig Algade 5, 7 og 9. Til venstre i billedet ses den udkragede ejendom, hvor gæstgiver Anders Nielsen holdt til. Ejendommen i midten var dengang nyopført til erstatning for en mere beskeden ejendom, hvori der i mange år havde været værtshus. Den blev i 1838 erhvervet af en hjul- og karetmager Chr. L. Johansen. Hans tanke var at drive »billard- og herberghold« her, da han på grund af sygdom ikke længere kunne magte håndværket

Hans ansøgning til stiftamtmanden gav anledning til en omfattende korrespondance. Han gjorde gældende at der i mange år havde været "herberghold" i ejendommen, men dette blev bestridt af borgerrepræsentationen, som fik sagen til udtalelse fra magistraten. Det endelige resultat var en tilladelse til at ombytte sit borgerskab som hjul- og karetmager med et borgerskab som "billard- og værtshusholder". Selvom tilladelse til at holde herberg således ikke forelå, kaldte han sig frimodigt for gæstgiver.

Roskilde Borger- Håndværker og Industriforening, som stiftedes 1839, holdt sine møder her. Blandt initiativtagerne var den driftige Lorentz Weber