1847                    Algade 7
Stadt Hamburg

                                         

"Stadt Hamborg", Algade nr. 7, erhverves 1847 af restauratør H. P. Hansen, som før da havde været hovmester for en baron og restauratør på et statsskib. Hansen satsede efter åbningen af jernbanen København/Roskilde på rejsende og kurgæster fra Maglekilde, som måtte blive sultne af al den sundhed, samt på jernbanens ingeniører, som snart ville dukke op for at føre banen videre til Korsør. Han rev det gamle hus ned og opførte et nyt, som han kaldte Stadt Hamborg ( "Stadt Hamborg" - ikke at forveksle med "Postgården"s oprindelige navn »Hamborg Herberg«). Han ansatte også en fransk kok, og tjenerne gik med grønne forklæder og kunne tale både tysk og fransk. 

Stedet omtales som hotel flere steder, men nogen tilladelse forelå ikke. H. P. Hansen opnåede i 1849 kun borgerbrev som »billard- og værtshusholder«. I et vist omfang benyttede både "Prindsen" og "Postgården" stedet, når der ikke var plads hos dem. I øvrigt kom det frem ved borgerrepræsentationens nye behandling af sagen, at det var skik og brug i byen (men vel uden at byen havde adkomst hertil), at betragte værtshusholdere som herbergere for "rejsende kræmmere, markedsgæster og simple folk". 

Det var dog næppe simple folk, som H. P. Hansen satsede på - det var som nævnt f. eks. kurgæster. Maglekilde kuranstalt krakkede imidlertid efter få år og H. P. Hansen solgte i 1853 ejendommen til manufakturhandler Janus Poulsen, der indrettede butik der. 

Huset brændte i 1903. Og blev genopbygget.