1835               Nytorv
Resens kort
Efter opførelsen af Palæet
Bispegårdsstræde
Nygade

                                                           

Da den gamle schrøderske ejendom forsvandt i 1835, blev del gamle Bispegårdsstræde, den nyindvundne grund samt Nygade til Nytorv. Herved fritlægges den gamle købmandsgård fra 1690, som bliver den ene facade på Nytorv.

De oprindelige gader kan endnu anes på Stændertorvet. Nygade er den kørebane, som deler torvet og fører trafik fra Allehelgensgade til Palæstræde og ned mod domkirken. Og Bispegårdsstræde er den vej der løber langs BG-Bank, hvor der er parkeringspladser til bankens kunder.