1735               Nygade
Resens kort

Ehlers kort

Efter opførelsen af Palæet

Bispegårdsstræde
Nytorv

                                                             

I 1735 anlægges en helt ny gade, så man fra Algade kan køre ret på porten til Palæet. For at lave denne gade, Nygade, må Bernt Meyers gamle købmandsgård på Torvet rives ned. Bispegårdsstræde bliver liggende som en blindtarm, så trafikken fra de lange gårdlænger kan komme ud. Den ændrer navn til Eva Schrøderstræde på et kort fra 1791. For så efterhånden at blive kaldt Palæstræde, hvad den ender med at hedde på et kort lige, før den nedlægges for at indgå i Nytorv sammen med Nygade 1835.