Torvet 1
Huset på Torvet
Eva Schrøder (Motzfeld)
Herman Schrøder

                                                                                 

Nærmest ved et tilfælde er der dukket et håndgribeligt minde op om den schrøderske gård. Da den gamle ejendom på hjørnet af Munkebro og Sct. Pederstræde i sommeren 1931 blev revet ned, stødte man blandt tømmeret på en ca. 2m lang egebjælke. Den smukt udskårne indskrift lyder: "Herman Schrøder Eva Motzfeld Anno 1654". Indskriften siger os, at bjælken har været portoverligger. Den er nu på Roskilde Museum og vidner om, at renæssancens Roskilde ikke har savnet statelige og forsirede bindingsværksgårde.