Hegnedegård

Ramsø herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

   Stedet, hvor der er rester efter et voldsted i Gerlev.

 

ccccccccccccccccccccc                             

Hegnede 

Ca.1320-ca.1350 I Hegnede i Borup sogn lå i middelalderen en mindre herregård, Hegnedsgård (1360 Heynesgarth), som i første halvdel af 1300-tallet tilhørte ridderen hr. Jacob Nielsen (Rani) (død senest 1356), som pantsatte godset.
Ca.1350-1360 Pantet gik i første omgang til væbneren Aage Aagesen.
Denne overdrog pantet til Johan Svinekule.
Fra denne kom det siden til hr. Johannes Pikkard (kaldet Smeker). Denne solgte 1360 sine panterettigheder bl.a. i Hegnedsgård. 
1360-1387 Opkøber af panter var hr. Evert Evertsen Moltke (død senest 1367). Dennes enke fru Helene Lunge tilkøbte sig 1370 ejendomsretten af hr. Niels Clementsen (Rani?), hvis datter Ingeborg Nielsdatter (Rani?) havde arvet den gennem sin moder efter ovennævnte hr. Jacob. Fru Helene afkøbte endvidere 1382 rigsråden hr. Folmer Jacobsen Lunge (død ca. 1412) gods bl.a. i Hegnede, som hans fader rigsråden Jacob Olufsen Lunge (død ca. 1385, bror til Helene Lunge) havde købt af fru Ingerd (Kalf), enke efter Albert Albertsen greve af Eberstein (død tidligst 1366).
1387-1400 Evert Moltkes sønnesøn hr. Evert Evertsen Moltke (død tidligst 1416), der også ejede Farebæksholm, skrev sig 1387-1400 til Hegnede. Siden arvede han med sin 2. hustru Kirstine Dyre (død tidligst 1423) Veksø og flyttede dertil. Hegnedsgård er formentlig snart efter ophørt med at være en herregård.