Ottestrup

        

Ringsted herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

 Hovedbygningen er opført i 1840 i én etage med kvist, men den er ombygget betydeligt siden opførelsen.  

ccccccccccccccccccccc                                                 

Ottestrup 

1421-1451 Ottestrup er en gammel landsbyhovedgård, som nævnes første gang i 1421 med Jacobus Nicolai de Otestorp (Jacob Nielsen). Gården ligger i Ørslev Sogn i Ringsted Kommune.

1451-1455 Lasse Jepsen nævnes til Ottestrup.
1455-1475 Væbneren Laurents Saxesen Basse i Otestropp nævnes i nogle år.
1475-1490 Fra ham kommer godset til Laurids Pedersen Baden  til »Oddenstrup« († efter 1475) og dermed i nogle generationer slægten Baden. 
1490-1501 Han efterfølges af sønnen Jens Lauridsen, der 1492 og 1501 nævnes som lensmand på Ellinge.
1501-15-- Han efterfølges af sin søn Laurids Jensen (død senest 1571). 
15---1566 Efter ham fulgte sønnen Hans Lauridsen († 1566).
1566-1633  Hans datter Anne Hansdatter (død tidligst 1633), der først var gift med Jens Falster til Korselitze, orn hvem det vides, at han døde på Ottestrup 1600, og anden gang (1603) med kongelig staldmester Eustachius van Thümen (død ca. 1612), der 1605 erhvervede »i Kronens Gaard i Ottestrup i Ørslev Sogn«, som havde tilhørt Duebrødre i Roskilde. 1617 nævnes enken, fru Anne til Ottestrup for sidste gang. 
1633-1638 Herefter var admiralen Kjøn Jochum Grabow († 1667) ejer. Han nævnes til Ottestrup 1638. 
1638-1640 Han må dog straks efter have afhændet gården til Verner Parsberg.
1640-1647 Denne skødede den 1640 til fru Berete Vind (død 1668?), enke efter Otto von Thermo
1647-1657  Hun skødede 1656 Ottestrup til Børge Rosenkrantz til Ørup (død 1679). Der er 1651 33 gårde i sognet. De 5 hører under Ottestrup.   
1657-1668 Fra Rosenkrantz kom den 1657 til Ove Juul til Villestrup (død 1686), der 1661 uden held søgte at få den mageskiftet med kronen.
1668-1700 Han skødede den 1668 til fru Ide Skeel til Asdal (død 1684). Ved matriklen 1688 er godset skrumpet ind til en stor gård på 31 tdr. hartkorn. 
1700-1725 Senere ejedes den af baron Niels Trolle (død 1722).
1725-1929 1725 blev den købt ved auktion for 8780 rdl. af Christian Carl Gabel til Giesegård, som lagde gårdene sammen. Den forblev under Giesegård til 1929, til tider drevet under denne, til tider bortforpagtet. Ved stamhuset Giesegårds overgang til fri ejendom i henhold til lensafløsningsloven af 1919 blev der 1924 af Ottestrup afgivet ca. 50 ha. udstykningsjord. 
1929-1932  Den reducerede gård solgtes 1929 til proprietær H. M. Steengaard. 
1932-1940 Denne solgte 1932 til S. V. Nielsen. 
1940-1970 A/S Thors kemiske Fabrikker købte gården for 425.000 kr.  
1970-1993 Den havde fra 1970 forskellige ejere.
1993-2006 1993 blev den købt af Anders Christian Wibholm.
2006-2008 Den blev så et selskab,  A/S Ottestrup Gods, som er på 188 hektar.
2008- Seneste ejer er Hans Nygaard