Duebrødregods i Ringsted herred

 

Duebrødre præbende

Præbender

Herredets kirker

Kannikkegodset i Ringsted herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ringsted Vigersted Snekkerup 3  - 
Ørslev Otterstrup 1 I en tvist* med Helligåndshusets præbende blev Duebrødre 1481 tildømt gården her og en gård i Bonderup (men fraskrev sig gård i Ølsemagle). Et tingsvidne fra Ringsted herredsting 1464 bevidner, at Otterstrup altid har hørt under Duebrødre.

* I brevene fra Roskildegård brev D.35, 39.