Bispegods i Flakkebjerg herred

Borge i området: Bråde, Borreby

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Fodby, Arløse, Borreby og Bråde (Holsteinsborg) med Snedinge og Rude

                                                                             

Den store godsejer i Flakkebjerg herred var Skovkloster, men under Roskilde bispestol hørte der også en del gods i herredet. Med tiden kom også domkapitlet efter mageskifter til at eje store godsmængder i dette område. Der er tale om følgende bispelen:

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit F "Flackebiergs herritt". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne.

 

Herred Sogn Byer

Gårde

Noter
Flakkebjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høve Høve 1

Herman von Oertz til Ellinge og Jens Madsen i Holløse skøder Pilegården* til bisp Peder 1412. De får til gengæld en gård her i Høve og en i Lundstrup.

Breve F.49

1

Kong Oluf tildømmer 1385 Hans Mule og Lage Urne arven efter Tore Knudsen Dyre. Tore skulle have indløst gårdene 1377 fra et pant, bispen ejer. Det er ikke sket. Så arvingerne arver en gæld! Foruden Hyllested omfatter det , der kan indløses, nogle breve fra Bo Pors fra 1380,  Tores pantebrev på godset i Høve, som Peder Beger har udstedt 1364, og gårde i Magleby og Lundstrup, som Tore har købt af Peder Nielsen Kørning 1366. Desuden er der tale om en gård i Tystrup, som Niels Urne har pantsat til Tore 1355. Endelig er der gods i Nybølle og Basnæs, som Tore har i pant af Niels Pedersen af Broderup. Der er udstedt indførelsesbreve på bisp Olufs adkomst til 2 af gårdene i Hyllested 1449.

                                                                                                                                                              

Breve F.24, 26, 34, 37, 42

Hyllested Hyllested 3
2

Zabel Kerkendorph af Hørby pantsætter til bisp Peder for400 mark lybske 7 ejendomme (hvoraf 2 møller), bl.a. gårdene her samt gods i Merløse.

Breve Y.7
1

Kong Valdemar II tildømmer 1255 Valdemar Sappi godset her samt gods i Vidfuglebjerg. Godset glider senere over i bispestolens eje.

Breve F.2
Vindinge Vindinge 1
Tornemark 1

Mageskifte med Anders Jepsen Lunge af Egede 1417, som afgav gården her og fik en gård i Tjæreby af bispen.

Breve F.5
1

Anders Jepsen Lunge af Egede får gården i pant 1403 af bisp Peder. Panten tilbagebetales senere, så gården forbliver i bispens eje.

Breve F.57
1

Peder Svendsen gav Peder Lang af Sønderup pant i gården 1399.  Pantet opkøbes siden af bispen.

Breve F.41
1

Peter Deene (Degn) pantsætter 1398 gården til bisp Peder sammen med gods i Erdrup, Torpe og Sønderup. 1400 giver han gården i pant til spedalskhedshospitalet i Oderup (Næstved, Skt. Mortens Sogn). Pantet opkøbes siden af bispen. 

Breve F.46, G.1
Eggeslevmagle Hesleby 1

Anders Olsen Saltensee pantsætter 1348 godset til Niels Urne. Pantet opkøbes siden af bispen.

Breve F.40

Eggeslev 1

Præsten i Ørslev Hans Jacobsen solgte gården til Anders Olsen Saltensee af Tystofte 1394. Fra ham er den senere kommet til bispesædet.

Breve F.12
1

Jens Beger sætter 1358sit gods i pant til Tore Knudsen Dyre

Breve F.13

4

Anders Offesen Hvide af Bjørnholm giver Zabel Kerkendorph af Hørby breve på gods 1400. 1403 giver Zabel bisp Peder pantebrev på gårdene her samt gods i Boeslunde. Måske er godset i Eggeslev blevet en del af Borreby len. 

Breve F.3, 10, 30

Tystrup Tystrup 3
1

Gården i Tystrup, som Niels Urne har pantsat til Tore Knudsen Dyre 1355, indgik i arven efter Tore. Hans Urne har tidligere (1321) haft gården pantsat til Laurids Jonsen. 

Breve F.44, 54

2

Anders Olufsen af Tystofte pantsatte godset for 14 mark til Oluf Bækkeskov 1382.

Brev Z.7 
Magleby Magleby 2

Bisp Peder erhverver gårdene 1408 og Johan Olufsen Bjørn af Søholm giver ham opladelsesbrev.

Breve F.43
2

Jens Skåning udsteder 1343 pantebrev på gods her og på Stigsnæs til Niels Urne. 1360 udsteder Lave Offesen Brok af Clausholm pantebrev til Joachim Urne på sin del af stigsnæsgodset.

Breve F.14, 21

2

Godset her sammen med gården i Lundstrup, som Tore Knudsen Dyre har købt af Peder Nielsen Kørning 1366, indgik i arven efter ToreNiels Kørning købte godset Elsebeth, enke efter Karl Pedersen 1341.

Breve F.39, 32

2

Peder Nielsen Bryning giver 1363 Jens Beger og Iven Markmand brev på at de må afhænde dette gods for ham. En af gårdene lå i Lundby.

Breve F.19

2

Mageskifte mellem bisp Peder og Skovkloster, hvor bispen fik godset her. Måske er dette gods blevet en del af Borreby len. Skovkloster gav også gods i Ørslev. Skovkloster fik gods i Hammer.

Breve F.4
Stigsnæs 1
Bjerre Maglebjerg 1
Tjæreby Lundby 2
Nybølle 1
1

Mageskifte med Anders Jepsen Lunge af Egede 1417, som fik gården her og gav bispen en gård i Tornemark.

Breve F.5
1

Handel hvor Evert Moltke sælger godset til bisp Peder 1400.

Breve F.6
2

Godset her og  gods i  Basnæs, som Tore Knudsen Dyre har i pant af Niels Pedersen af Broderup, indgik i arven efter Tore.

Breve F.39, 51

Lundstrup 1

Godset her sammen med gården i Magleby, som Tore Knudsen Dyre har købt af Peder Nielsen Kørning 1366, indgik i arven efter Tore. Niels Kørning købte godset Elsebeth, enke efter Karl Pedersen 1341.

Breve F.39, 32

1

Herman von Oertz til Ellinge og Jens Madsen i Holløse skøder Pilegården* til bisp Peder 1412. De får til gengæld en gård i Høve og gården her.

Breve F.49

Vedskølle 1

Evert Grubbe skødede bisp Peder 1 bol jord her og 4 i Tune 1402.

Brev X.11
Haldager Ravnebjerg 1 Se bispelenet Brorup Brev G.4

Gimlinge Bjerup 1

Niels Tygesen sælger gården til Niels Geertsen 1332. Denne fik allerede 1305 et pantebrev på godset af en tidligere ejer, Peder Nielsen. Niels Geertsen afhænder det hele til bispen. Gods kaldet Gimlingetorp er 1565-1569 forlenet til BjørnAndersen i pant for 500 daler. 1569 mageskifter han sig til godset.

Brev F.23, 28
Kvislemark Kvislemark 1

Et tingsvidne fra 1460 bekræfter, at bispen har ret til at forlene kirken ud. 

Brev Y.1
Venslev Steenstrup -

Et af de få beviser på, at de sjællandske bønder var vornede: De skulle blive på fødegodset. Henrik Krummedige skriver i et brev, at to af hans bønder, bondesønner fra Steenstrup, frem over må bo og arbejde på Lage Urnes / bispens ejendomme. 

Brev Y.2
Venslev 1

Brev fra Christian I, der bekræfter at Ingefred af Ganløse 1460 har pantsat godset her til bisp Jacob.

Brev Y.4
Skælskør Skælskør 1

Præsten i Eggeslev Niels Børge sælger bygården til bisp Peder 1396.

Breve F.15  
1

Værge for Boeslunde Kirke Jens Nielsen sælger bygården til Mikkel Børgesen 1396. Denne gård sælger Keld Jensen til bisp Peder 1410.

Breve F.17, 47  
1

John Monsen sælger bygården til bisp Jens 1443.

                                                                                                                                                                              

Breve F.27  

* Det er usikkert hvor i herredet Pilegård lå.

I Venslev var der en del krongods, som også før reformationen kendes som et kongeligt smålen.

Venslev

1517-1580 Der har i området hele tiden været noget krongods, som kronen pantsatte og/eller gav som len til adelige. I lenet indgik efter reformationen tillige gods fra det gamle bispelen Arløsetorp. 1517-1554 Knud Rud til Vedbygård får lenet på afgift, nemlig 2 læster kom. 1529 får han genbrev på lenet for sig selv, hustruen og ét barn. Afgiften forbliver den samme. Han dør 1554. 
1554-1558 Sønnen Otte Rud overtager i overensstemmelse med genbrevet lenet på samme vilkår, som faderen havde haft.
1558-1572 Joakim Beck til Førslev får herefter lenet frit på livstid som aflønning for hans hverv som rentemester. 27/4 1567 suppleres forleningen med et pant på 3333 daler. 
1572-1580 Herluf Skave har lenet frit.
1580-

Venslev bliver 15/2 1580 mageskiftet til Christoffer Lindenov.

Arløse bliver samtidig mageskiftet til Lave Beck, der lægger godset under sognets hovedgård Førslev

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Flakkebjerg Ørslev Bispens Bråde len
Venslev
Bjerre
Høve
Fårdrup
Flakkebjerg
Gunderslev
Ting-Jellinge
Krummerup
 Vallensved
Høve
Hårslev
Hyldested
Haldager(-lille)
Kirkerup
Tystrup
Sørby(-magle)
Sludstrup
Fuglebjerg
Førslev
Skørpinge 
Fodby 
Gimlinge 
Skelskør
Tjæreby
Vindinge (Fyrendal)
Kvislemark
Karrebæk
Marvede
Magleby
Eggerslev-(magle)