Skovklostergods i Hammer herred

Skovklosters gods

Grundlæggelsesgods

Gavebog

Sogne i herredet

                                                            

Skovklosters gods er dels det, klosteret fik ved sin grundlæggelse i 1135, dels hvad der siden er kommet ind som gaver og ved handel, som det fremgår af gavebogen fra 1528 og af Jeps regnskaber. Godset fordeler sig således i Hammer herred:

Herred Sogn Byer Gårde Erhvervelsesår Gavebogen Noter
Hammer Toksværd Paddeborg   1 1399 9 Godset (det senere Sparresholm) afhændet til biskop Peder af Roskilde som kompensation for den hvede, klosteret gav i afgift for tienden.
Ravnsbjerg   1 1399 9
Sørup   1 1399 9

Tvede

  1 1399 9
Toksværd   2  ? Donation I følge Jeps regnskaber
Gødstrup 1  ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Køng Køng   2 1410 Mageskifte Bisp Peder handlede med Skovkloster, og bispen fik gods i Flakkebjerg og Bråde. Skovkloster fik godset her*.
Kostræde 7
Sallerup 18  ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Avnø 5  ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Rønnebæk Rønnebæk   1  ? Donation  -
Sværdborg Neble-Torp 1  ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Skovgård-Neble 1  ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Lundby Lundby 2  ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Kastrup Stuby 2  ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Hammer Ring 1  ? Uvist

I følge Jeps regnskaber

* I brevene fra Roskildegård F.4.