Bispegods i Tuse herred

Borge i området: Ellinge

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Lykkefang (Moselen), Ellinge og Tuse

                                                         

I Tuse herred var der len under Roskilde bispestol. Endvidere hørte en del gårde i herredet under områdets største len, Dragsholm i Odsherred. De selvstændige len er:

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit Q "Thudtze herritt". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne. I brevene regnes Holbæk som liggende i/ved Tuse herred. Det gør den også, men normalt regner man Holbæk til Merløse herred.

 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tuse 
Holbæk Merløse Holbæk 1

Kirstine Olufsdatter skødede 1412 gården til bisp Peder

Brev Q.2  
Gislinge Gislinge 2 Karl Hansen pantsatte gårdene til sin bror Alexander 1407. Alexander solgte siden pantet til bispen. Brev Q.9
1 Tyge Rud pantsætter 1348 sit gods i Tuse til Jacob Basse. Det fremgår af brev 1401, hvor godset ligger, men ikke hvor meget, det omfatter. Noget af dette gods må være endt under bispestolen, siden brevet lå i arkivet. Det kan være gods, lagt ud i lenene, her i Tunegodset under Odsherred.   Brev Q.8, 11

Kundby  Kundby  1
Sandby 1
1 Jens Pallesen pantsætter 1383 sit gods til Ture Knudsen Dyre. Brev Q.14

Stigs-Bjergby Bjergby 1 Anders Olufsen Lunge til Næsby skødede Zabel Kerkendorph godset 1403. Zabels gods blev opkøbt af bispestolen, da han døde. Godset lægges under Ellinge, men udskilles senere af kronen som et kongeligt smålen.

                                                                                                                                                                                                         

Brev Q.6

 

Bjergby 

1541-1562 Østrup (Merløse herred) og Bjergby (Tuse herred) lå, da bispen ejede godset, under Ellinge. Christian III udskiller dem som et selstændigt smålen, han kan pantsætte. 1541-1548 Mogens Godske og hans hustru Karen Blome får lenet i pant for 150 gylden og 350 daler.
1548-1562 Hans Barnekow til Birkholm (Ellinge) må indløse pantet og overtager det selv
1541-1562 Bjergby mageskiftes 1562 til Niels Andersen.   

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Tuse Skamstrup Bispens Dragsholm len
Jyderup
Tuse
Hjembæk
Svinninge
Bjergby
Mørkøv
Kundby
Gislinge
Hagested
Hørby
Udby