Maria Magdalenes alter i Tune herred

Maria Magdalenes alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Reerslev Reerslev  1

Jeppe Pedersen gav en gård i Reerslev, som ikke er kendt i jordebogen 1568. Han havde den i pant af ridderen Evert Moltke.