Duebrødregods i Sømme herred

Duebrødre præbende

Præbender

Veddelev

Herredets kirker

                                                              

Kannikkegodset i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Himmelev Veddelev 3 Duebrødre ejer stadig meget jord i Veddelev 1797
?? Roskilde 4 byhuse Blandt disse residensen til Johannes alter i Kongens kapel
Jyllinge Jyllinge 1 Mageskiftet med Æbelholt (kronen) 25/4 1562 for gods i Ølstykke.

En gård og en del agre i Ågerup benævnes på matrikelkort fra 1804 som "Duebrødre Klosters Gods". Der må være tale om gods, som er erhvervet efter jordbogen 1568.