Hjælpekantorgods i Tune herred

Hjælpekantorembedet

Kirker i herredet

                                                          

Hjælpekantorembedets/succentoriets gods fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Snoldelev Hastrup 1  -
Vindinge Vindinge 3  -