Esrum Kloster i Løve herred

Esrum Kloster

Esrums gods

Herredets kirker

Mål og vægt og penge

                         

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. Dette gjaldt ikke Løve herred, som lå et stykke fra kerneområdet, og hvor klosteret havde nedenstående gods. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Løve Sæby Løgtved 1

Ridderen Olaf Ged  til Rössjöholm i Skåne solgte godset til  rigshofmester Poul Laxmand til Vallen 1494. Han solgte samtidig gods i Merløse. Laxmand mageskiftede gårdene med Esrum 1495. Foruden dette gods afgav Laxmand tillige 2 gårde i Hvidovre, dengang Smørum, men nu Sokkelund herred, 16 gårde og 4 brydegårde i Hørve og 3 i Gudmindrup og 1 i Stårup i Odsherred, 1 gård i Vig i samme herred, 3 gårde i Asmindrup og 2 gårde i Sønder Jernløse. Laxmand får til gengæld 2 gårde på Kullen og hele Holløse i Holbo.

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Men også hvad de enkelte gårde gav klosteret som fæsteafgift hvert år. Herunder er oplistet, hvad gårdene i dette herred gav tilsammen. Der er alene talt penge og naturalier op. Hvis gårdene skulle afholde gæsteri eller stille til arbejdsdage for klosteret (hoveri) blev det også nævnt i jordebogen, men det er ikke talt op her.

Årlig indtægt af herredet i følge jordebog fra 1497
Byg 2 pund
Penge 1 skilling

 

Mål og vægt og penge