Esrum Kloster i Skippinge herred

Esrum Kloster

Esrums gods

Herredets kirker

Mål og vægt og penge

                         

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. Dette gjaldt ikke Skippinge herred, hvor klosteret havde nedenstående gods. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Skippinge Hørve Vejleby 1

Erhvervet 1497 i mageskiftet med Poul Laxmand til Vallen, hvor han også gav gods i Strø, Ølstykke og Odsherred samt 11 gårde til kongen mod til gengæld at få Stenholt, Fjælholt, gamle Grønholt , 12 gårde i Tisvilde samt Byrtingsburg. Sidstnævnte ved man ikke, hvad er.

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Der er dog ingen oplysninger for godset i Hørve.