Esrum Kloster i Ølstykke herred

Esrum Kloster

Esrums gods

Herredets kirker

Mål og vægt og penge

                         

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. Dette gjaldt ikke Ølstykke herred, som lå syd for kerneområdet. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ølstykke Oppe Sundby Oppe Sundby (1) Sjælegave i brev 1342, hvor Margrethe, enke efter ridderen Peder Karlsen, skænker klosteret en brydegård. Den nævnes ikke senere i brevbogen.  
(1) Sjælegave 1341 givet af Ingerd Pedersdatter, enke efter Ulrik Skaft mod, at hun blev begravet i klosterkirken. Hun gav en række andre kirkelige institutioner mindre gaver.  
(1) Erhvervet 1497 i mageskiftet med Poul Laxmand til Vallen, hvor han også gav gods i Strø, Skippinge og Odsherred samt 11 gårde til kongen mod til gengæld at få Stenholt, Fjælholt, gamle Grønholt , 12 gårde i Tisvilde samt Byrtingsburg. Sidstnævnte ved man ikke, hvad er. 
2 Peder Troelsen pantsætter godset til Niels Manderup, der 1347 mageskifter med Esrum mod at få gods i Smørum og Volborg.
Ølstykke Udlejre 1 Sjælegave for Birthe Bondesdatter Thott givet 1485 af enkemanden Johan Oxe til Torsø sammen med gods i Sigerslevøster og Lystrup.
Bekræftelse af moderens sjælegave fra væbner Laurits Knob d.æ., søn af Birthe Bondesdatter Thott
Bekræftelse af moderens sjælegave fra Axel Brahe til Krageholm, søn af Birthe Bondesdatter Thott

Snodstrup Store Rørbæk (1) Anders Olufsen, søn af Oluf Tagesen, får dette gods ved mageskifte 1322 mod at give gods i Lynge. Hvor klostret har dette gods fra, vides ikke.

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Men også hvad de enkelte gårde gav klosteret som fæsteafgift hvert år. Herunder er oplistet, hvad gårdene i dette herred gav tilsammen. Der er alene talt penge og naturalier op. Hvis gårdene skulle afholde gæsteri eller stille til arbejdsdage for klosteret (hoveri) blev det også nævnt i jordebogen, men det er ikke talt op her.

Årlig indtægt af herredet i følge jordebog fra 1497
Rug 2 pund, 12 skæpper
Byg 2 pund, 10 skæpper
Lam 1
Gæs 1
Høns 4
Penge 3 skilling

Mål og vægt og penge