Esrum Kloster i Volborg herred

Esrum Kloster

Esrums gods

Herredets kirker

Mål og vægt og penge

                         

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. Dette gjaldt ikke Volborg herred, som lå et stykke fra kerneområdet, og hvor klosteret havde nedenstående gods. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Kirke-Hyllinge Hyllinge 1 Mageskiftet med Niels Manderup 1347 sammen med  gods i Smørum hvor klosteret fik gods i Ølstykke.
1 Jens Bentsen begraves i klosterkirken og hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland og Samsø bevidner 1334, at han har givet klosteret dette gods.

 

Særløse Særløse 1 Kan være en af de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Men også hvad de enkelte gårde gav klosteret som fæsteafgift hvert år. Herunder er oplistet, hvad gårdene i dette herred gav tilsammen. Der er alene talt penge og naturalier op. Hvis gårdene skulle afholde gæsteri eller stille til arbejdsdage for klosteret (hoveri) blev det også nævnt i jordebogen, men det er ikke talt op her.

Årlig indtægt af herredet i følge jordebog fra 1497
Rug Naturalieydelser her ikke talt op i jordebogen.
Byg
Penge 1 mark

Mål og vægt og penge