Skovklostergods i Flakkebjerg herred

Skovklosters gods

Grundlæggelsesgods

Gavebog

Sogne i herredet

                                                             

Skovklosters gods er dels det, klosteret fik ved sin grundlæggelse i 1135, dels hvad der siden er kommet ind som gaver og ved handel, som det fremgår af gavebogen fra 1528 og af Jeps regnskaber. Godset fordeler sig således i Flakkebjerg herred:

Herred Sogn Byer Gårde Erhvervelsesår Gavebogen Noter
Flakkebjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyllinge

Hyllinge

6 1398 1 I årlig indtægt 2 pd. korn plus 20 mark sølv.
Agerup 1 ?

Uvist

I følge Jeps regnskaber
Tureby/Tjæreby Tjæreby  Kirken 1135 Fra  Eskild Ved grundlæggelsen gav bispen kirke- og bispetienden.
2 ?

Fra-bispen?

I følge Jeps regnskaber
Lundby 2 1495 Mageskifte Antvorskov fik gods i Eggeslevmagle, Tjæreby samt Merløse. Skovkloster fik gods i Tybjerg

Eggeslevmagle Eggeslevmagle    1 ? Donation    -
2 1495 Mageskifte Antvorskov fik gods i Eggeslevmagle, Tjæreby samt Merløse. Skovkloster fik gods i Tybjerg

Eggeslevlille 2 ?

Uvist

I følge Jeps regnskaber  
Hårslev Hårslev  Kirken 1135 Fra  Eskild Ved grundlæggelsen gav bispen kirke- og bispetienden.
Marvede Menstrup 5   ? Donation I følge Jeps regnskaber
Spjellerup 6  ?

Donation

I følge Jeps regnskaber
Fodby Fodby  1  ? Donation   -
Ladby (Herlufsholm*) Ladby 1 1135 Fra  Bodil Grundlæggelsesgods: Skoven af Ladby Ore. 
Ladby 15 Fra Peder Bodilsen Del af klosterets grundlæggelsesgods på 1 3/4 bol.
Bukkerup 1
Lille Næstved 31 Fra  Bodil

                               

Halvdelen af byen del af klosterets grundlæggelsesgods.
(Ladby) Torp

1

  ? 
Guderup 3  ?

Donation

I følge Jeps regnskaber
Vridsløse 11 ?

Uvist

I følge Jeps regnskaber
Holsted 5 ?

Uvist

I følge Jeps regnskaber
Øverup 7 ?

Uvist

I følge Jeps regnskaber
Gunderslev Rejnstrup 1

1422

Donation

Gave fra Jacob Nielsen Rintaff (Griis)
Tokkerup 1 ?

Uvist

I følge Jeps regnskaber
Skovvænge 1 ?

Uvist

I følge Jeps regnskaber
Holløse 2 ?

Uvist

I følge Jeps regnskaber
Kvislemark Kvislemark 4

1326

Donation

I følge Jeps regnskaber
Vindinge Tornemark 3 ?

Uvist

I følge Jeps regnskaber
Høve Høve 1 ?

Uvist

I følge Jeps regnskaber
Hyllested Hyllested 1 ?

Uvist

I følge Jeps regnskaber
Vallensved Vallensved Kirken ?

Uvist

I følge Jeps regnskaber
Øllerup 1 ?

Uvist

Forlenet til slægten Griis.
Flakkebjerg Flakkebjerg 1 ?

Uvist

I følge Jeps regnskaber

                                                                                                         

Skovkloster mageskiftede 1490 gods i herredet med Axel Lagesen Brok.

* Lå i middelalderen i Tybjerg herred