Skovklostergods i Tybjerg herred

Skovklosters gods

Grundlæggelsesgods

Gavebog

Sogne i herredet

                                                              

Skovklosters gods er dels det, klosteret fik ved sin grundlæggelse i 1135, dels hvad der siden er kommet ind som gaver og ved handel, som det fremgår af gavebogen fra 1528 og af Jeps regnskaber. Godset fordeler sig således i Tybjerg herred:

Herred Sogn Byer Gårde Erhvervelsesår Gavebogen Noter
Tybjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skt.-Peders Se Næstved 
Skt.-Mortens Se Næstved 
Herredet 1135 Fra  Eskild Ved grundlæggelsen gav bispen 1/4 af bispetienden i herredet.
Sandby Sandby 1 ? Donation -  
Holme-Olstrup* Holmegård ? ? Donation -
Holme-Olstrup 5 ? Uvist I følge Jeps regnskaber  
Kalby 6 ? Uvist I følge Jeps regnskaber  
Tågerup 3 ? Uvist I følge Jeps regnskaber  
Herlufmagle Herlufmagle 2 ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Hjulebæk 1 ? Uvist I følge Jeps regnskaber  
Undermanderup 1 ? Uvist I følge Jeps regnskaber  
Ravnstrup 1 ? Donation  -  
Fensmark Gerdrup Hele byen 1486 Donation Gave ved Bo Jensens (Liljesparres)-klosterindgivelse.

Kalkerup 5 ? Uvist I følge Jeps regnskaber  
Fensmark 1 1495 Mageskifte Antvorskov fik gods i Eggeslevmagle, Tjæreby samt i Merløse. Skovkloster fik godset her og i Rislev

Vejlø* Appenæs 13 ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Rislev Rislev 4 ? Uvist I følge Jeps regnskaber
3 1495 Mageskifte Antvorskov fik gods i Eggeslevmagle, Tjæreby samt i Merløse. Skovkloster fik godset her og i Fensmark

Luderup 2 ? Uvist I følge Jeps regnskaber  
Skelby Trælløse 3 ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Nåby 3 ? Uvist I følge Jeps regnskaber  
Aversi Aversi 1 ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Tyvelse Tyvelse 7 ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Glumsø Skullerup 1 ? Uvist I følge Jeps regnskaber

* Ligger senere i Hammer Herred.

I middelalderen hørte Herlufsholm til gengæld til Tybjerg herred.