Skovklostergods i Merløse

Skovklosters gods

Grundlæggelsesgods

Gavebog

Sogne i herredet

Skovklosters gods er dels det, klosteret fik ved sin grundlæggelse i 1135, dels hvad der siden er kommet ind som gaver og ved handel, som det fremgår af gavebogen fra 1528 og af Jeps regnskaber. Godset fordeler sig således i Merløse herred:

Herred Sogn Byer Gårde Erhvervelsesår Gavebogen Noter
Merløse Tveje-Merløse

Merløse

1 1495 Mageskifte Antvorskov fik gods i Eggeslevmagle, Tjæreby samt gården her. Skovkloster fik gods i Tybjerg.