Skovklostergods i Ringsted herred

Skovklosters gods

Grundlæggelsesgods

Gavebog

Sogne i herredet

Skovklosters gods er dels det, klosteret fik ved sin grundlæggelse i 1135, dels hvad der siden er kommet ind som gaver og ved handel, som det fremgår af gavebogen fra 1528 og af Jeps regnskaber. Godset fordeler sig således i Ringsted herred:

Herred Sogn Byer Gårde Erhvervelsesår Gavebogen Noter
Ringsted Ringsted-Landsogn Havbyrd 2 ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Allindemagle

Estrup

1 ? Donation   -
Vigersted / Kværkeby Humleore 1 ? Donation Skovområde mellem 2 sogne
Haslev

Bregentved

1 1382 12-18 Bregentveds først kendte ejer Olaf Grubbe døde 1382 og er anført i klosterets dødebog. Enken Margrethe ægtede Erik Bydelsbak (d. senest 1414), hvis søn, rigsråd Laurids Eriksen Bydelsbak (d. 1433) også ejede Bregentved. Foruden gården ved godset skænkede Brydelsbakkerne en del gårde i Næstved til klosteret.
Ørslev

Ulstrup

1 ? Donation   -
Øde Førslev

Stengelstrup

1 ? Donation  -
Teestrup Teestrup 2 ? Uvist I følge Jeps regnskaber
Freerslev Freerslev 6 1343 Uvist Mageskiftet 1357.