Sorø Kloster i Sømme herred

Sorø kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

                                                        

Sorø kloster havde mest gods i nærheden af Sorø. Men ellers en del gods spredt omkring på Sjælland som her i Sømme herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Skt.-Mortens Roskilde 1 Gyda, datter af Skjalm Bang, gav 1292 en gård i Roskilde
Skt.-Dionysii 1 Kannik i Roskilde Peder Strangesen gav, da han indgik i klostret,  1363 en gård med teglstenshus, træhuse og frugthave nord for sognekirken
Skt.-Nicolai 1 Peder Henriksen til Søtofte og Albert Hennekesen gav klostret en gård i den nordlige del af sognet ved siden af "Brøndgård"

Vor-Frue 1 Foged i Roskilde Peder Mortensen bevidnede 1421, at nabogrunden til Vor Frue Kirke var tildelt Sorø Kloster helt tilbage i 1290