Sorø Kloster i Tybjerg herred

Sorø kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

                                                        

Sorø kloster havde mest gods i nærheden af Sorø. Men ellers en del gods spredt omkring på Sjælland som her i Tybjerg herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tybjerg Skt. Peder Næstved 1 Gunhild Avesdatter, enke efter Næstvedsborger og borgmester Matheus Karlsen solgte 1435 bygård syd for Skt. Peders kirkegård østligt på Kongevejen

 

 

Bykort

1 Borger i Næstved Jakob Matesen kaldt Kristian pantsatte stenhus med 2 boder og baghus til Oluf Trave 1381. Trave solgte pantet til Herman Røbæk, som solgte det videre til sognepræst Benekin Albrektsen 1383, som pantsatte til ridder Bero Olufsen, som gav det hele til klostret, da han blev munk 1403.
Skt. Mortens 2 Gårde ved Sandbjerg, den ene ved Gråbrødrekær, blev opmålt 1440
Glumsø Åsø 4 Hovedgårdsgave fra ærkebiskop Anders Sunesen
2 Borger i Roskilde Niels Thorstensen pantsatte gods i Åse, som det endte med, at klostret fik 1309
4 Resten af Åse gave fra Peder Trugilssøn af Tyvelse 1362
Glumsø 2 Mageskiftet 1327 med ridder Jens Offesen mod gods i Jenslev
Næsby Næsby 4 Afgivet til Juliane Tulisdatter for 2 hovedgårde i Suserupøster

 

Tyvelse Tyvelse 4
Skelby Nåby 2 Mageskiftet 1233 med Skovkloster for gods i Faxe.

 

Trælløse 2
Sandby Sandby 4 Andreas Olufsen gav hovedgård (1/4 af byen) som sjælegave 1270. 1279 blev godset mageskiftet for gods i Gøderup.
Vrangstrup Vrangstrup 2

Gyde, gift med Oluf Glug, gav ¼ bol jord syd for Susåen ved Gydemade.