Ørsted

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Ramsølille

Risby

                                                                    

Landsbyen Ørsted , hovedby i sognet af samme navn, lå i den del af Ramsø herred, der udgjorde kommunen Dåstrup - Ørslev. Den indgik 1970 i Ramsø Kommune, som så ved kommunalreformen i 2004 gik sammen med Roskilde. Ørsted nævnes første gang 1295 som Ørstad. På matrikelkortet fra 1808 (billedet) er der 7 gårde og en del huse. Den største gård (den mørke på kortet ved kirken) var præstegård. 

Antal gårde Ejerforhold Ørsted 1568
Fadeburet i Roskilde og dermed bispen fik både kirke- og bispetiende.
Rota præbende ejer 2 gårde i Ørsted
Stenløse præbende ejer1 gård i Ørsted
Jyllinge præbende ejer 1 gård i Ørsted
Skt. Agathes Alter ejer 1 gård i Ørsted.
Agnete Klostret ejer 1 gård i Ørsted.

I middelalderen er der ikke noget adelsgods i Ørsted. Alle ejere er da sikkert kirkelige, hvilket optællingen af matrikelkortetsgårde sammenlignet med oversigten nedenunder da også viser. Ved matriklen 1682 var der i Ørsted 20 gårde med 155 tdr. hartkorn. Der lå også en landsby, der hed Hønske, hvor der var 4 gårde med 25 tdr. Her har været tale om adelsgods 

Det ses i et testamente 1507 at 3 gårde i Hønske havde været ejet under Egede af Sidsel Ovesdatter Lunge. Hun arvede faktisk hele 4 gårde i Hønske, da hendes mand Torben Bille døde 1465 (skifte 1492). Disse gårde arvede Truid Ulfstand på vegne af sin hustru Marine (Maren) Torbensdatter Bille, som var datter af Sidsel Lunge. Da der var tale om meget spredt strøgods, er gårdene nok blevet mageskiftet bort længe før matriklen 1682. Men der har altså være adelsgods i sognet.