1970             Pilestykket

Kort over Svogerslev

Luftfoto før villaudbygning

Gårde før villaudbygning

Pilestykket er udstykket fra matr. 1 a Skolelodden som lå nord for kroen anlagt sammen med Tværengen, Munkeleddet, Stenleddet, Hjørnekilden og Brydeholmen i perioden 1966-72. Navnet kommer som så mange andre vejnavne i Svogerslev fra et kort fra 1783, hvor der står hvad agrene og engene hed omkring landsbyen. Her findes navnet : Pell-styke.