1969             Hjørnekilden

Kort over Svogerslev

Luftfoto før villaudbygning

Gårde før villaudbygning

                                                                            

Hjørnekilden er udstykket fra matr. 18 Nordgården. Foruden jorden fra Nordgården omfattede udstykningen også parceller fra matr. 10 Peterssæde. Hjørnekilden blev anlagt sammen med Tværengen, Munkeleddet, Stenleddet, Dalengen, Brydeholmen og Pilestykket i perioden 1966-72.