1966             Brydeholmen

Kort over Svogerslev

Luftfoto før villaudbygning

Gårde før villaudbygning

Brydeholmen, Stenleddet, Tværengen, Munkeleddet er udstykket fra matr. 18 Nordgården. Foruden jorden fra Nordgården omfattede udstykningen også 8 parceller fra matr. 10 Peterssæde. Hjørnekilden blev anlagt sammen med Tværengen, Munkeleddet, Stenleddet, Dalengen, Brydeholmen og Pilestykket i perioden 1966-72.