1702          Eggert Christian Knuth
Holger Jacobæus 1690

Slægten Knuth

Gårdene i landsbyen 1661

Gårdene i landsbyen 1797

Knuths underskrift og segl på skødet 15. juni 1707

                                                                                   

Efter Holger Jacobæus’ død 1701 solgte hans enke Anne Tistorf 15. juni 1702 Veddelevgård, lystgården og de resterende to bøndergårde, til kaptajn Eggert Christian Knuth. 

Gård Fæster Tønder Skæpper
Nævlingegård (10) Universitetsfoged Søren Jørgensen 13 4
Ydinggård (11) Christopher Hansen 10 3

Eggert Christian Knuth var født i 1674. Hans far var provisor for klosteret Maichow i Mecklenburg. 1692 begyndte han sin karriere inden for den danske søetat. 1697 blev han kaptajn. 1699 var han chef for fregatten Lossen, som rekognoscerede i Østersøen. Kort derefter var han med orlogsskibene Sophie Hedevig og Christianus Quintus. 1700 ægtede han afdøde rådmand Claus Sohns datter Cathrine.

Gård Fæster Tønder Skæpper
Nævlingegård (10)   13 4
Ydinggård (11)   10 3