1797              Veddelev by
Marker / vange
Agre
Ejerforhold i middelalderen

Ejerforhold 1797

Gårdene i landsbyen 1540

Gårdene i landsbyen 1661

Matrikelkort 1805

Himmelev

Veddelev på landkort

                                                                

Veddelev er delt mellem flere kirkelige ejere. Mindst har Sortebrødregård, der senere bliver Det adelige Jomfrukloster, ejet. Bistrup er biskoppens besiddelser under bispegården, siden Roskildegård. Senere overgår Bistrup til Københavns magistrat, så København ejer altså ca. en tredjedel af Veddelev og næsten hele Himmelev. Universitetet ejer også en lille del af Veddelev, og Duebrødre Hospital ejer en ganske stor del, delvis fordi man har købt op i tidens løb.

Kortet over landsbyen viser også ejerfordelingen, men den er også tydeligt i størrelser på kortet over markerne.