1661              Veddelev by
Marker / vange

Agre

Ejerforhold i middelalderen

Gårdene i landsbyen 1540

Gårdene i landsbyen 1797

En sjællandsk landsby

Himmelev

                                                              

Mindst har Sortebrødregård, der senere bliver Det adelige Jomfrukloster, ejet.

Kongen må af med noget af sin gæld p.gr.a. svenskekrigene, og en af måderne er at afhænde krongods. Bistrup er krongods, og i Veddelev gives 4 gårde til Holger Jacobæus. Den nye ejer bliver ikke just herremand af at eje fire gårde i Veddelev, men de fire gårde er dog grundlaget for, at ejerne bygger en lystgård, Veddelevgård, som i praksis fungerer som sommerhus for ejerne. Veddelev er delt mellem Veddelevgård og de oprindelige kirkelige ejere og deres efterfølgere.  Bistrup var oprindeligt kapitelgods, som siden endte under Roskildegård. Nu overgår Bistrup til Københavns magistrat, så København ejer altså ca. en tredjedel af Veddelev og næsten hele Himmelev. Universitetet ejer stadig en lille del af Veddelev, og Duebrødre Hospital ejer også gårde og huse.