Banner
                                                                                               
 
                                                                                                     
 
 
                                                                                                           
                                                                                                    DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
                                                                                                           
 
 
Niels Eriksen  ~ Johanne Andersdatter                                                                                                 
     til Vinstrup og Asdal Panter                                                                                                
     Lensmand Aalborghus 1442-47 til Asdal                                                                                                
    Rigsråd 1438                                                                                                    
    Nicolaus Erici de Vinstrup 1423                                                                                                    
    Ridder * 1442
 
                                                                                                 
    Med til at afsætte Erik af Pommern                                                                                                    
     * ca. 1380 † Vinstrup 1447                                                                                                
            * Slået til ridder ved den hellige grav i Jerusalem                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
    Anders Nielsen ~ Kirsten Eriksdatter  Elline Nielsdatter ~ Eskild Nielsen Høg Karen Nielsdatter   ~ Oluf Olufsen Lunge Anne Nielsdatter  ~ Peder Christensen       Niels Nielsen Erik Nielsen Ide Nielsdatter  ~ Niels Nielsen Kirstine Nielsdatter  ~  Peder Jørgensen Birgitte Nielsdatter ~ Jens Mortensen Mette Nielsdatter ~ Aage Tullesen      Niels Nielsen  ~ Karen Eriksdatter  Johanne Banner Nielsdatter ~  Peder Rud Ingeborg Banner Nielsdatter Ove Nielsen        
     til Vinstrup mm.m. ** Gyldenstjerne * Vinstrup ca. 1430 til Vibsthor (Vittrup, Mors),  * Vinstrup ca. 1443 til Odden til Asdal Skram      til Vinstrup og Asdal      til Vinstrup og Asdal * Vinstrup ca. 1434 † Tange før 1485 Rosenkrantz  * Vinstrup ca. 1428 † Irup efter 1488 Friis Haraldskær         * Vinstrup ca. 1436 † Refsnæs til Refsnæs * Vinstrup ca. 1434 † Klågerup Sparre af Skåne      til Vinstrup og Asdal Lykke af Vinstrup til Vognstrup, Sjælland af Vinstrup til Freistrup        
     Rigsråd  til Kokkedal, Åsendrup og Drivholm † Vittrup, Mors Lyngholm, Eskjær & Vang † Brusgård ~ Hjørring ca. 1443 * Vinstrup ca. 1442 † efter 1494  til Voldbjerg, Urup og Stovgård   Prior i Vrejlev Kloster 1462-1473 Dr. Theol.     til Tange Begravet Vestervig kirke  til Irup              til Hageløs † tidligst 1444     * Vinstrup ca. 1427      Var i kloster Dræbt i bondeoprøret        
    Ridder 1445                             Boede i Børglum kloster Ærkedegn i Viborg                                         † Vognstrup, Sjælland     * Vinstrup ca. 1440 * Vinstrup ca. 1430 † 1473        
    Lensmand Aalborghus 1470                             * Vinstrup ca. 1430  * Vinstrup ca. 1446                                                                
    * Vinstrup ca. 1420 † Vinstrup 1486                             † Vreilev kloster 1479 † Viborg efter 1479                                                                
     
 
             
 
                                                                                   
       ~ Sophie Mogensdatter            ~ Vil Thomesen Galskyt                                                                                
        Galt                                                                                                
         til Rudbjerggård og Skumstrup                         .                                                                      
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
        ** Vinstrup, Asdal, Kokkedal, Høiris, Mors, Åsendrup, Børglum Herred & Drefsholm, Vrensted sogn                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                     
                                               
                                                                                                     
 
 
                                                                                                 
    Erik Andersen  ~ Karine Steensdatter                                                                                           
    til Asdal, Kokkedal & Høiriis Gøye                                                                                          
    Ridder 1488                                                                                              
    Lensmand Aalborghus 1488-90                                                                                              
    * Vinstrup ca. 1450 † efter 1490                                                                                              
    Begravet Torslev kirke                                                                                              
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
 
   
 
 
   
 
 
                                                                                       
  Erik Eriksen Banner  ~ Mette Nielsdatter Kirsten Eriksdatter Banner  ~ Poul Laxmand Peder Eriksen                                                                                    
     til Asdal, Kokkedal,  Rosenkrantz * 1480 til Vallen til Kokkedal                                                                                    
  Højris, Gjessingholm og Skovshoved  til Ryegård         Magister                                                                                    
 
Lensmand Kalø 1517-64
            † efter 1520                                                                                    
  Rigsråd 1523                                                                                                    
 
 
Rigsmarsk 1541-54                                                                                                    
    Førte tilsyn med fangen Gustav Vasa, som   
                                                                                     
    stak af, hvorfor Banner betalte en bøde på  ~              Margrethe Henriksdatter    ~ Gjord Nielsen                                                                                         
    8000 tdr. rug til kongen Gyldenstierne     Drefeld                                                                                        
    Protestant. For Christian III.                                                                                                   
    Anfører for adelshæren ved Svenstrup 1534                                                                                          
   
Lensmand Aalborghus 1535
                                                                                         
    * 1484  † Kalø 28/3 1554                                                                                              
    Begravet Torslev kirke                                                                                              
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                                   
    Anders Eriksen Banner  ~ Dorthe Ottesdatter Karen Eriksdatter ~ Gregers Truidsen  Otte Banner  ~ Ingeborg Skeel  Berete Eriksdatter  ~ Claus Carlsen  Axel Banner Magdalene Banner  ~ Iver Krabbe Anne Eriksdatter ~ Jens Due Frants Eriksen ~ Anne Johansdatter                                            
    til Gjesingholm & Lyngholm Rud * Asdal ca. 1522 † Torup Ulfstand * Asdal ca. 1515 † Asdal 17/12 1585 ~ Nygård 31/8 1560 * Asdal ca. 1530 † Flintholm 7/1 1592 Bryske Hofsinde    til Krabbesholm til Østergård til Kokkedal & Asdal  Thott til Ryegård, Kokkedal og Økloster* Oxe                                            
    * ca. 1540 † Gjessingholm 1583         til Torup, Barsebæk & Estrup Begravet Voer kirke 10/2 1586 til Voergård, Dronninglund Herred      til Flintholm * Asdal 1517 * Kalø ca. 1520 † Østergård 1597     Overlod 1592 søsterlod i til broderbørnene     Opretttede Ryegård                                                
    Begravet Gjessing kirke 23/7 1583                                         * Kalø ca. 1540 † Østergård 1597     Provst i Århus 1546                                                
                                                        Lensmand Holbæk                                                
                                                        Lensmand Børglum 1554-57 * Oksholm                                              
                             
                   
Ritmester i Syvårskrigen  
                                               
                              ~ Knud Bille               Faldt ved Svarterå                                            
                                til Lindved               * Rygård ca. 1510 † 1575                                            
                                ~ 2/11 1576               Begravet Torslev kirke 24/7 1575