Brockenhuus
                                   
 
                                               
                                                 
                                                 
   
 
                                           
      Peder Brockenhuus  ~ Ingeborg  Stangeberg                                    
      til Vollerslevgård og Bramstrup (Fyn) til Lerbæk                                    
      Rigsråd                                        
      Landsdommer på Fyn                                        
      † efter 7/1 1505                                        
                                                 
       
 
                                       
        ~ Gese Reventlow                                    
          til Bramstrup                                    
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                               
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                       
 
   
                                             
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
        Mikkel Pedersen    ~ Karen Hansdatter Ermegård Brockenhus   ~ Erik Madsen Otte Pedersen   ~ Anne Eggertsdatter Johan Brockenhus  ~ Anne Kjeldsdatter     Laurids Pedersen Henning Petersson  ~ Karin Nilsdotter
    til Damsbo, Lerbæk og Brangstrup (Lykke)     Vasspyd Forlenet med Slangerup Kloster (Gjordsen)     til Vollerslev (Fyn) og Lerbæk (Jylland) Juel  til Sludegård  »Henning van Brokenhwss» til gods i Håbo, Torstuna & Åsunda, Uppland
    Anførte flåden under Grevens Fejde  til Havnø og Lykkesholm         til Søgård † før 5/3 1529 til Solvig Landsdommer på Fyn     † efter 1525 Med ved Kastelholm 1521 Siende herred, Västmanland
    Lensmand Pederstrup                     †1512 før 24/11         Foged i Värmland 1525-1529 & Oppunda, Rönö & Åker, Södermanland
    Lensmand Nyborg 1538-55                                 Herredshøvding Åker, Södermanland 1530 ~ før 1/11 1530
     
Bispelensmand Saltø
                               
Herredshøvding Selebo, Södermanland 1534
   
      Lensmand Borreby                                 † 1536 eller efter    
     
Lensmand Toksværd
                                       
      † 1555 før 25/10                                    
      Begravet Nørre Lyndelse kirke                                    
       
                              Afstamning uvis, men navnet er autentisk, og han angives i Sverige som værende holstener  
                                           
                                           
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                             
                                                 
                                                 
   
 
     
 
 
 
 
 
         
 
               
      Peder Mikkelsen     Frands Brockenhus  ~ Anna Tinhuus  Jacob Mikkelsen  ~ Susanne Eilersdatter Gedske Mikkelsdatter  ~ Erik Knudsen            
      til Værne kloster len     til Bramstrup og Lykkesholm          til Egeskov til Damsbo Bølle * Pederstrup 21/9 1530   til Lindved            
      † 22/5 1547     til Egeskov (opført af ham)     Fanget med sit skib af svensken til Nakkebølle † Korsør slot 10/9 1599   ~ 1550            
              Rigsmarsk 1567-1569     under 7-årskrigen 1563 Lensmand Marup                    
              Lensmand Nyborg 1555-62     Byggede Nakkebølle                        
             
Lensmand Saltø
    Lensmand Roskildegård                        
              Lensmand København * Sammen med Daniel Rantzau Lensmand Stegehus                        
             
Forlenet med Skt. Clara Kloster
   
Lensmand Marup
                       
              Øverstbefalende under 7-årskrigen*     * 1521 † 17/10 1577                        
              Faldt ved Varberg      Begravet Åstrup kirke                        
              † 14/11 1569                                
               
        Mere om Jacob Mikkelsen                    
                                               
                                               
                                               
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
           
 
 
 
 
 
 
 
             
 
       
              Laurids Brockenhus  ~ Kirsten Pedersdatter  Godske Brockenhuus ~     Anne Venstermand                   Eiler Brockenhuus    ~               Anne Jensdatter
              til Bramstrup og Egeskov Skram †1589 til Pilegård (Leigård)             til Nakkebølle og Hellerup Bille
              Lensmand Nyborg 1579-1601                         Lensmand Marup    
              Stiftamtmand Fyn                         Lærd. Skrev bøger    
              Indespærrede Rigborg på Egeskov                         † 1602    
              * 1552 † 1604                        
 
   
             
 
 
                          ~               Berte Henriksdatter
                                              Friis
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                               
                                                 
           
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
              Rigborg Lauridsdatter Birgitte Lauridsdatter  ~ Jacob Ulfeldt Anna Lauridsdatter  ~ Henning Valkendorf Karen Lauridsdatter  ~ Hans Pogwisch Susanne Brockenhuus  ~  Marquard Jensen
               Dronningens kammerpige forført af * 1580 † 24/12 1656  Lensmand til Bramstrup til Glorup til Kjærstrup til Damsbo til Nakkebølle og Hellerup Bille
              Frederik Rosenkrantz             Nyborg 1610-31 * 1578 † 1658     † før 10/9 1618 ~ 1606 †1606 til Hvidkilde
                 Indespærret på Egeskov                                
               af sin far                              
              * 1579 † 1641                              
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                          Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa