Castenskiold af Hagested
                                               
 
                                                           
                                                             
                                                             
                                                             
      Carl Adolph Castenschiold  ~ Dorothea Augusta Broer                                                
      til Hagestedgård ~ 5/5 1760                                                 
      & Knabstrup * København 17/2 1744 † Hagestedgård 15/6 1819                                                 
      Kammerherre, Etatsråd d.a. Frederik Ludvig Broer                                                
      * St. Thomas 27/5 1740                                                     
       † Hagestedgård 30/7 1820 
 
                                             
                                                             
                                                             
                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
   
 
                                             
 
       
      Christian Ludvig Castenschiold  ~ Henriette Nicoline Triie                                         Jacob August Castenschiold  ~ Charlotte Amalie Treeld
      til Hagestedgård ~ Hagested 21/12 1810                                         Kammerjunker, Cand.jur.  ~ Helligånds Kirke, København 5/4 1790   
      Generalmajor  * København 2/7 1784 † København 23/3 1849                                          Borgmester i Korsør * København dec. 1771 † 13/10 1839 
      * Hagestedgård 3/11 1782 d.a. Peter Nicolai Triie                                          * Knabstrup 27/11 1765  d.a. Hans Sørensen Treeld
       † Næstved 27/10 1865                                             † Korsør 23/4 1828    
                                                       
 
   
                                                        ~ Caroline Louise Frederikke von Westen
                                                          ~ 1803 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                         
   
 
 
 
   
 
           
 
               
 
   
 
 
 
   
      Ludvig "Adolph" Castenschiold  ~ Ida Sofie Vilhelmine  Gustav Castenskiold  ~ Ida Hortensia Wegener         Theodor Christian Castenschiold  ~ Petrea Dorothea Møller         Hendrik Castenskiold  ~ Emma Frederikke Tissot Jacobine Marie Castenschiold ~ Conrad Vilhelm von Barner
      Storkorsridder, Kammerherre Grevenkop-Castenskiold Generalinspektør i Rytteriet ~ Næstved 9/6 1843         Gehejmeetatsråd, Cand.jur. ~ Trinitatis Kirke, København 5/12 1845         Kammerherre, Generalmajor ~ Næstved 16/7 1844 * Hellestrup 23/5 1809     Amtsforvalter i Tryggevælde 
      Gehejmekonferensraad, Ritmester  ~ Kindertofte 25/10 1857 General * Jægersborg 7/7 1815         Kontorchef og Overpostmester  * København 15/11 1809 † København 8/9 1887         * Slagelse 25/1 1818     † København 28/11 1862     ~ 1803 
      Hofchef hos Dronning Louise    * Næstved 12/8 1815 † København 20/5 1891          * Næstved 20/4 1814 d.a. Peder Møller          † København 19/2 1908             
      Ordenskatmester      † København 12/3 1886  d.a. oberst Carl Ludvig Wegener          † København 17/7 1883                            
      * Slagelse 24/8 1823                                                        
       † Frederiksberg 30/9 1905                                                        
              Havde efterkommere             Havde efterkommere                            
                                                             
          Navnet ændret til Castenskiold 1871                                                
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
   
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
      Christian Castenskiold  ~ Marie Elisabeth  Ludvig Helmuth Frederik Holger   ~ Carla Georgette Benzon-Bull         Jørgen Carl Gustav Castenskiold  ~ Dagmar Louise Elisabeth Anton Castenskiold   ~ Sophie Christian Ludvig Castenskiold  ~ Karen Margrethe "Kamma" Lind Sofus Jean Castenschiold   ~ Victoire Jacqueline Fortunée
      Kammerherre, Cand.jur. Comtesse Moltke af Bregentved Castenskiold-Benzon ~ Næstved 9/6 1843         til Kongstedlund, Sønder Kongerslev Prinsesse af Danmark Kammerherre, Ritmester  Steensen de Leth Kammerherre, Generalmajor ~ København 17/10 1891      Kontorchef i A/S Privatbanken   de Seréne de Acqueria
      Kontorchef i Kongens Kabinetsekretariat ~ Lystrup Gods 25/9 1890   til Aggersvold              Storkorsridder, Hofjægermester, Kammerjunker ~ Fredensborg Slotskirke 23/11 1922 * Store Frederikslund, Slagelse 11/1 1860 ~ Ljørslev Kirke, Mors 18/4 1890   * Odense 2/2 1856     * 22/5 1867 † 9/10 1937 * 1848    
      * Gentofte 29/9 1858   Kammerjunker, Cand.polit.           * København 30/11 1893        † København 25/11 1940      † Frederiksberg 18/3 1927                
       † Lystrup Gods, Rønnede 11/11 1915        Legationssekretær i Oslo og Stockholm               † Rungsted Kyst 21/11 1978                              
              * Christiansborg Slot 19/11 1873                                          
               † København 2/11 1957                                            
                                                             
                                                             
            Havde efterkommere                     Havde efterkommere     Havde efterkommere            
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
   
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
                           
      Erik Christian Ludvig Castenskiold  ~ Alice Gudrun Benedicte  Gustav Carl Eiler Castenskiold  ~ Tove Grace Jacoby Amy Marie Sophie Castenskiold  ~ Gustav Alexander Frederik Carl Frederik Anton Jørgen   ~ Bente Grevenkop-Castenskiold                        
      Kammerjunker, Kaptajn Howden-Rønnenkamp Sekondløjtnant, Kontorchef  ~ 8/10 1930  * København 4/2 1892 † 4/12 1968  Cand.phil., Assuranceinspektør Castenskiold  ~ Holmens Kirke 23/10 1948                           
      Forpagter Næsbyholm Gods ~ København 20/3 1920     * 9/1 1899  Journalist, oversætter      ~ 8/10 1930  til Kongstedlund                            
      * København 25/11 1893          † 15/10 1984  * 17/1 1898  † 24/11 1982         Orlogskaptajn, Direktør                             
       † Haslev 4/9 1969              d.a.  Christian Theodor Wilhelm Jacoby         * Kongstedlund 13/11 1923  † 14/4 2006                             
                  Grosserer                                        
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
   
 
     
 
             
 
                               
      Christian Erik Castenskiold  ~ Inge Malte Christensen Claus Christian Castenskiold  ~ Camilla Crone         Helmuth Jørgen Frederik Carl   ~ Jocelyn Briones Gaspar                        
      Cand.psych., Major ~ København 3/8 1946 Kammerherre, Hofjægermester ~ Hørby Kirke, Tuse Næs 25/11 1961         Castenskiold  ~ Københavns Rådhus 7/2 1986                          
      Kontorchef * 26/3 1921 † 4/4 1984  til Hørbygård Hofdame hos Dronning Margrethe II          Arkitekt  * 17 Jun 1965  Manila, Philipinerne                        
      * København 10/1 1921 d.a. Malte Frederik Christensen * København 26/4 1934     * Frederiksberg 8/4 1940              * Kongstedlund 9/8 1949 d.a. Herman Gaspar                        
                  d.a. Frederik Thomas Georg Lønborg Crone                                        
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
   
 
   
 
   
 
         
 
                               
      Christoffer Castenskiold  ~ Ellen Hillingsø Christian Gustav Castenskiold  ~ Ettie Cordelia          Louise Caroline Castenskiold                             
      Skibsmægler, Direktør  ~ 13/9 1997  til Hørbygård Baronesse Wedell-Wedellsborg         * Jægersborg 8/12 1986                                
      * Holbæk 20/4 1967     Skuespiller Agrarøkonom ~ 13/9 1997                                         
          * København 9/3 1967  * København 3/1 1966                                          
                                                             
                                                             
                                                           
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
   
 
                                                       
      Thomas Georg Castenskiold                                                   
      * Hvidovre 4/9 2002                                                      
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                        Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa