Daa (yngre sjællandske linie)
                                                   
 
                                                               
                                                                 
   
 
                                                           
       Oluf Clausen Daa   ~ Gundel Griis                                           DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk    
      til Ravnstrup til Holmegård                                                  
      Bispelensmand  Hjortholm                                                         
      Lensmand Gurre                                                        
      Mageskiftede gods med Antvorskov                                                        
     
† 1532
                                                       
         
                                                   
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
   
 
     
 
 
 
         
 
 
 
                               
      Claus Daa   ~ Anne Pedersdatter  Margrethe Olufsdatter ~ Christoffer Pallesen         Jens Olufsen   ~ N N Madsdatter                             
      til Holmegård, Lykke     (Ulfeldt)         til Birkende Vasspyd                            
      & Ravnstrup         til Hverringe         & Dalby til Dalby                            
      Lensmand Paddeborg                     til Stenstrup                                
      Lensmand Haslev                     † før 1533                                
      Havde Gyrstinge som pantelen                                                        
     
Lensmand Bjæverskov 1551
                                                       
      Landsdommer Sjælland   ~ Hilleborg Lauridsdatter                                                    
     
† 1575
Skinkel Tinhuus                                                    
          ~ 1538                                                    
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
                               
      Oluf Daa  ~ Dorthe Friis     Jørgen Clausen     Dorthe Clausdatter  ~           Otto Clausen Birgitte Jensdatter  ~ Johan Urne                            
      til Holmegård, til Borreby til Strandbygård         Bild † 8/3 1591    til Ågård                            
      Ravnstrup,     † efter 1573         til Nørholm                                    
      Borreby                                                        
      og Fraugdegård                                                      
     
Lensmand Paddeborg
                                                       
      †1600                      
 
                               
                                ~ Erik Hardenberg                            
                                        til Skjoldemose                             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
     
 
 
 
 
 
 
                                               
      Claus Daa  ~ Ingeborg Valdemarsdatter               Hilleborg Olusdatter ~ Enevold Seefeld                                            
      til Holmegård, Parsberg  til Fraugdegård til Visborg, Dalsgård,                                             
      Ravnstrup, til Jernit * 4/9 1580 † efter 1645 Randrup og Havnø                                            
      Borreby     Begravet Visborg kirke                                                
      & Espe                                                        
      Rigsråd, rigsadmiral                                                        
     
Gesandt Haag
                                                       
     
Rytterofficer i Kalmarkrigen  ~
Dorthe Below                                                    
      * 1579 † 30/3 1641                                                        
     
                                                         
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                               
 
                               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    Oluf Daa   ~ Anne Tygesdatter Valdemar Daa   ~ Else Kruse       Dorthe Daa ~ Gregers Krabbe       Lisbeth Daa Christiern Daa  ~ NN Hilleborg Clausdatter   ~ Jacob Knudsen Ide Clausdatter   ~ Christian Urne Jørgen Daa Claus Daa
      til Holmegård,  Brahe til Bonderup til Ryomgård til Espe til Torstedlund *1/5 1605 † 9/12 1609         * Trondhjemsgård 21/12 1618   Grubbe * Bonderup, Tostrup, Holbæk 24/11 1622    til Alslev og Marsvinsholm til Borreby Lensmand Dragsholm
      Ravnstrup, til Mattrup & Borreby  ~ 1645   *14/7 1617 †1675 & Espe             † Espe 7/2 1662 til Røgle & Espe  † Marsvinholm, Balkakra, Malmøhus 5/4 1668  ~ Viborg 2/10 1653 Lensmand Holbæk    
      Borreby     Mistede alt p.gr.a.                              ~ København 23/10 1636           Druknede i Lille Bælt    
      til Bavelse     alkymiforsøg                                         † 1652    
     
Rentemester 1648-51
    * 16/5 1616 † 5/2 1691                                                
      Faldt 1651 med  Ulfeldt     Begravet Viborg Domkirke                                                
      Tvunget til at mageskifte Holmegård                                                        
       med kronen mod den ringere Hevringsholm                                                        
      * 1606 † 1671                                                        
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
   
 
     
 
                                                   
                   
 
   
 
   
 
 
 
                           
  Oluf Daa  ~  Sophie Amalie Lindenow   Gregers Daa   ~ Johanne Marie   Elisabeth Dorothea Valdemarsdatter   Hermann Nicolai     Sophie Amalie Daa  ~  Axel Bille                          
      til Dåsborg Fik 1681 Dåsborg ophøjet til til Hald Ruse Daa  von Scharffenberg     Christiernsdatter  til Ørumgård                        
      Blev myrdet af sin kones elskere Baroniet Lindenborg Generalmajor Baronesse af Rusenstein     til Wodrow                                    
      †1678     Fører for danske rytteri         ~ Ellinggård, Onsjö, Skåne ca. 1690                                    
              Faldt ved Gadebusch                                                
              *1658 †1712                                                
                                                                 
               
 
                                               
              Slægtens sidste mand                                                
                                                                 
                                                                 
Mere om slægten                                                     Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa