Greve Holck
                                               
 
                                                           
                                                           
 
            Naturaliserede slægter                                              
            Grevelige slægter                                              
   
 
                                                       
    Christian Christopher Ditlev Holck ~ Sophie Ulfeld                                                
      til Hastrup og Orebygård                                                    
      Tysk rigsgreve                                                    
      Naturaliseret i Danmark 25/3 1676                                                    
      Oberst, Chef for Sjællandske Regiment                                                    
      Faldt ved Lund                                                    
      * Leyden 13/6 1629 † 4/2 1676                                                    
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                           
                                                             
                                                             
                                                             
   
 
                     
 
                               
           
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
                   
      Flemming Greve Holck  ~ Margrethe Rodsteen Magdalene Sybille Holck  ~ Christen Skeel Hilleborg Holck  ~ Adam Levin von Knuth Christian Frederik Greve Holck ~ Anna Helene  Sophie Amalie  ~ Georg Ernst von Reichau  ~ 2O Anna Margrethe von Knuth            
      til Orebygård  ~ 15/8 1695  * 7/8 1666  † 19/4 1698  Til Vallø, Rudholt og Gunderup komtesse Holck til Ludorf, Morin, Gneve, Zülow, Oberst, Regimentchef  Reedtz komtesse Holck  ~ 6/5 1685  * Leizen, Mecklenburg 4/12 1679             
      Amtmand Nyborg-Tranekær           ~ 9/12 1695 * 1658 † Orebygård 30/11 1724 Gisselfeldt, Assendrup, Tybjerggård, Faldt i slaget ved Helsingborg        Hofdame hos Enkedronning Sophie Amalie Stiftamtmand Lolland-Falster † Ålholm Slot, Nysted 5/12 1712            
      Myrdet mellem Langeland og Nyborg             Vindbyholt & Farumgård * 1663 † 10/3 1710       * 22/3 1694  Konferensråd Begravet Nysted Kirke              
      * 19/3 1659    13/7 1701                               * Bärwalde, Durlach, Baden 7/5 1658                
      Begravet Errindslev                                 † 21/4 1735                  
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                           
   
 
 
 
         
 
                                       
           
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
               
      Christian Christoffer Holck  ~ Ermegård Sophie Hilleborg Levine Holck ~ Christian Lerche   Sophie Dorothea Flemmingsdatter  ~ Friderich von Pultz Anne Trolle Holck Christian Frederik von Gersdorff     Sophie Ulrikke von Reichau ~ Christian Corneliusen Lerche            
      til Orebygård  von Winterfeldt * Holckenhavn 27/4 1700 † 17/2 1749  ~ 1731  Holck Ritmester, Vildtmester, Skovridder   * Kjærsgård 1700 † 1729 til Obersitz i Sachsen og Tobersø i Norge     * Ålholm Slot (Christiansholm), Nysted XX/6 1689    ~ 24/7 1711              
      Generalmajor   ~ Krenkerup 28/9 1723         Komtesse Holck       Oberst     † Bergegård, Lyngdal 19/3 1745                  
      * 24/8 1698  † Holckenhavn 23/9 1774                          ~ 1723     Begravet Aa Kirke, Bornholm                
                                                           
                                                             
                                           
 
               
                                            ~  Christian Ulrich Hausmann            
                                               ~ 28/2 1722            
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
           
 
     
 
   
 
         
 
                     
   
 
         
 
         
 
 
 
     
 
                   
      Frederik Wilhelm Conrad   ~ Christiane de Stockfleth Hildeborg Margrethe ~ Frederik Christian  Gustav  ~  Sophie Louise Ahlefeldt  Caroline Sophie  ~ Theodosius von Levetzau Margrethe  ~  Volrad Augustin van der Lühe                
      Greve von Holck ~ 20/4 1768   Grevinde Holck von Qualen Greve Holck-Winterfeldt Comtesse  comtesse Holck til Bygholm komtesse Holck-Winterfeldt  Gehejmekonferensråd, Ordenssekretær                 
      til Eckhof     * Orebygård 5/10 1739     til Baroniet Wintersborg af Eskildsmark   * Nyborg 1742 Kammerherre, Gehejmekonferensråd * Orebygård, Sakskøbing, 16/2 1741   Kammerherre, Overkammerjunker                
      Gehejmeråd, Hofmarskal     † Christianssæde, Skørringe 6/11 1817     til Nysø ~ 18/3 1763   † Horsens 23/10 1811   ~ 4/5 1768  † København 1/10 1826    ~ 1767                
      Amtmand over Bordesholm               Kammerherre, Gehejmeråd                                  
      Arrangerede Christian VII's eskapader             Amtmand, Aabenraa                                      
     
Fjernet af Struensee
         
1769 tilladelse til dette navn
             
 
                   
      * Orebygård 28/9 1745   ~ Juliana Sophie          * 1/9 1733 † 23/1 1776  ~ Frederikke Elisabeth             ~ Christian Frederik von Numsen                
      † Kiel 7/12 1800 Danneskiold-Laurvig              von der Lühe              ~ 1767