Frådstenskirken
Frådstenskirken
Kannikkerne i domkapitlet

                                                             

                                               

Kirken med klokketårn og fløj mod nord til kannikerne. I hele frådstenskirkens tid boede kannikerne her som i en art kloster.

En domkirke kaldes foruden domkirke katedral eller mønster (tysk münster, engelsk minster). "Dom" kommer af latin domus, som betyder hus (egentlig domus episcopi: Biskoppens hus). Katedral kommer af cathedra, bispens tronstol inde i kirken (vi har ordet i katedralskole). Mønster kommer af latin monasterium, som betyder kloster. Hvor de to første betegnelser alene går på den øverste, biskoppen, går den sidste på kannikerne.

I klosteret blev der hver dag læst et kapitel af Bibelen. Betegnelsen kapitel (capitula) betegner noget i en bog, kom dernæst til at betegne det sted, hvor der blev læst op, og til sidst betegnede ordet de mennesker, der blev læst op for: Domkapitlet. Domkapitlets medlemmer er kannikker, domherrrer eller korherrer. Kannik kommer af det latinske vita canonica, som betyder regelbundet liv. Så længe kannikkerne i Roskilde boede i samme hus, spiste de sammen, bad sammen og førte forretninger sammen. Derfor havde kapitlet sit eget segl - og sit eget hus.

Kapitlet var altså til at begynde med mere et kloster end den forsamling af fornemme præster, det siden blev. Kannikerne kaldte hinanden brødre og de stod også i broderligt forhold til andre kirkelige institutioner, der havde indrette sig på samme måde. Kapitlet i Roskilde stod først og fremmest i broderligt forhold til kapitlet i Lund.

Vi ved ikke, hvor længe kannikerne i Roskilde levede i fællesskab. Da teglstenskirken blev opført fra omkring 1200, rev man fælleshuset (penates) ned, så da var kannikerne ikke længere "regelbundne", men "verdslige". Første gang kannikker i Roskilde nævnes er i 1177 (og på det tidspunkt må i det mindste nogle af kannikkerne være flyttet ud af broderskabet og det fælles hus). Og sidste gang fælleslivet omtales er 1158, da Valdemar I under sit besøg i Roskilde "gik ind i de ved Trinitatiskirken tjenstgørende gejstliges bolig". Kannikerne i Roskilde er altså blevet "verdslige" mellem 1158 og 1177.