Skt. Andreas Kirke
Skt. Andreas Kirke

Relief

Indskrift

Dødstegn

I tårnrummet ligger en gravsten fra omkring 1650 på 181x113 cm. Til venstre ses et relief med motivet "Kristi opstandelse" omgivet af skriftsteder. Nederst på stenen er vist et dødstegn. I hjørnecirklerne er der evangelisttegn. Den oprindelige indskrift er fjernet og erstattet i 1695 af en ny over tømreren fra Svogerslev Mølle, der døde under arbejde i kirken. Indskriften ses til højre.