1028    1035        Skt. Clements Kirke

(Skt. Jørgensbjerg Kirke)

Tegning af ældste kirke

Portal fra ældste kirke

Nuværende kirke

Byggehistorie

Model af kirken

Tårnkapel for Skt. Jørgen

Skt. Clemens

Kirken og spedalskhedshospitalet

                                                                                      

Billedet viser Skt. Jørgensbjerg Kirke i dag. Sognet omfatter området omkring Skt. Jørgensbjerg, men i dag er også de gamle sogne Bistrup og Skt. Ibs en del af Skt. Jørgensbjerg sogn.

Den oprindelige kirke er landets ældste stenkirke. Den blev ombygget 1080. Kirkens grundlægger ved ombygningen i 1080 kan have boet i et stenhus nord for kirken. Der er nogle ejendommeligheder ved kirken, som har at gøre med, at den senere har ligget op af Skt. Jørgensgården, spedalskhedshospitalet. Der er således to døre i koret - en i hver side. Og i tårnet er der et hvælvet rum med indgang fra nord. Det kunne godt være et isoleret opholdssted for smittede, så de kunne følge med i, hvad der foregik i kirken.

Som skib og kor er meget gamle, er det nuværende tårn og våbenhuset sengotiske og altså temmelig nye. Det er denne tilbygning, der kan have en vis forbindelse med spedalskhedssygehuset - og dermed med, at kirken skifter navn fra Skt. Clemens til Skt. Jørgens.

Kirken set fra nord. Altså set fra, hvor spedalskhedshospitalet lå i middelalderen.

Kirken set fra syd.