1080                Skt. Clements Kirke
Forgængeren

Byggehistorie

Stavkirkeforbillede

Stav i sten

Billede fra i dag

Skt. Jørgensbjerg Kirke

                                                          

Kirkebygningen fra 1080 er også en gammel bygning og der er tegn på dens høje alder. Et tegn på også denne kirkes høje alder er først og fremmest dens yderhjørner, som er et forsøg på i sten at efterligne en stavkirke.

Læg mærke til hjørnerne. Alle yderhjørner er forsynet med 45 cm tykke 3/4-rundstave i sten - og på midten af skibets langmure er der spinklere halvrunde stave. Alt er af sten, men det ligner konstruktionsskelettet af runde stave i en stavbygget trækirke. Man kender kun denne konstruktion fra et andet sted: Skt. Bendts Kirke i Ringsted, men fra dennes ældste dele, en lille frådstenskirke, som er bygget af Svend Nordmand.

Måske er en af stavene tydeligere her: