1336

Hertuginde Ingeborg af Halland overdrager Torup Kirke på Halsnæs til Skt. Agnete kloster. 

Ærkedegn Petrus Herba døde. Næste kendte ærkedegn er klerken Magister Henning.

     

Det yngste af de skibe, der er fundet i Roskilde havn, lastskibet  Roskilde 1, er bygget dette år.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle