1841               Skandinavien
Nybygning 1917

                                            

I 1841 flyttede Roskilde Borger- Håndværker og Industriforening sine møder fra Stadt Hamburg, Algade 7, til Skandinavien i (Dom)kirke-stræde. Her bliver de til 1866, hvor de forpagter Prindsen og flytter ind her. Skandinavien, hvor boligerne var ”et rum med alkove og køkken, hvor rotterne huserede”, rives ned 1917.