Risby len i Ramsø herred

 

Ramsø herred

Bispegods

Hovedgårde: Risby

                                                     

Under Roskilde bispestol hørte Risby len i Ørsted sogn, Ramsø herred, men det optræder ikke i jordebogen 1536. I dag hedder gården Risbyholm, fra 1721 hed den Benzoneje. I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit N "Ramsöö herritt". Der er også nævnt noget gods i herredet, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Det er oplistet på en oversigt for sig selv. Da Risbys tilliggende gårde er ukendte, er alle breve vedr. Ørsted oplistet her. Det gods, de handler om, kunne høre under Risby.

Sogn Byer Gårde Noter
Ørsted

              

Ørsted

                  

3 Marine Villumsdatter giver 1379 alt sit gods i Ørslev til bispen.

                                                                                                                                                                                                                 

Brev N.2
1 Jacob Olesen i Slagelse sælger 1401gården til ærkedegn Peder Lykke. Denne sælger senere samme år gården til bisp Peder Brev N.5, 6
1 Karin Jacobsdatter, enke efter Knud Jensen, pantsætter 1408 sin gård til bisp Peder Brev N.9
1 Herluf Jensen pantsætter 1396 gården Jacob Urne. Pantet overtages af bispen. Brev N.17
1 Erik Gyllemand pantsætter gården til Cort Moltke til Fårebæksholm 1381.                                                                                                                                                                                                     Brev N.18