Risby(-holm)

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Ørsted

Ramsølille

Risbyholm/Benzoneje

                                                                                                                            

Landsbyen Risby ligger i Ørsted sogn. På matrikelkortet fra 1805 (herover) er "byen" skrumpet ind til at være en enkelt hovedgård, Risbyholm. Ved matriklen 1682 var der i Risby 2 gårde, 1 hus og 29 tdr. hartkorn. 

Antal gårde Ejerforhold Risby 1568
Gården Risbyholm var i middelalderen bispelenet Risby. Den blev 1721 ved sammenlægning af to gårde til en hovedgård på 55 7/8 tdr. hartkorn. Den fik siden navnet Benzoneje. Bispestolens breve vedr. Ørsted har måske noget med det ellers ukendte gods i Risby at gøre.

Glostrup præbende ejer 1 gård i Risby. Det er nok den, der er smeltet sammen med gården ovenfor.

I middelalderen er der ikke noget adelsgods i sognet. Alle ejere var kirkelige.