Maria Magdalenes alter i Sømme herred

Maria Magdalenes alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Svogerslev Svogerslev 1

 

?? Roskilde 1

Næst ved Skt. Pauls residens, altså i østbyen

1

Jeppe Pedersens eget stenhus, hvor der hørte en bod til ud mod Algaden

2

  -